De Praktijkbegeleiders BV

Werkgevers

Wanneer u als werkgever belangstelling heeft voor werken met een Wajonger of wellicht zelfs al een Wajonger hebt gesproken kunt u contact met ons opnemen. Een van onze jobcoaches kan u komen informeren over wat wij voor u kunnen betekeken. Wij zijn op de hoogte van alle relevante regelgeving. Wij informeren u over de mogelijk in te zetten re-integratie instrumenten zoals daar zijn UWV proefplaatsing, loondispensatie, no-riskpolis en uiteraard over de inzet van jobcoaching. Wij leveren de aanvraagformulieren, vullen deze met u en de Wajonger samen in en zorgen er met u voor dat deze bij het UWV terechtkomt.

Werkgevers bieden wij graag- en kosteloos aan om vacatures binnen uw organisatie voor u in te vullen. In een gesprek met u brengen wij uw functie-omschrijving in kaart. Vervolgens zetten wij ons in om uw wensen te matchen met een van onze kandidaten. Wanneer wij binnen ons bestand niet over een passende kandidaat beschikken gaan wij voor u op zoek. Wij informeren u – afhankelijk van uit welke doelgroep dat kandidaat komt – over de beschikbare re-integratie-instrumenten en begeleiden u bij de aanvraag hiervan.  Hiermee geeft u daadwerkelijk invulling aan de veel benoemde, maar te weinig in praktijk gebrachte term, MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

UWV proefplaatsing;
Het UWV biedt Wajongers de gelegenheid om een periode met de duur van maximaal twee maanden (in een enkel geval is een uitzondering mogelijk) met behoud van uitkering bij een werkgever op proef te komen werken. Gedurende deze periode geldt voor de werkgever geen betalingsverplichting en blijft de Wajonger zijn/haar Wajong-uitkering van het UWV ontvangen. Werkgever dient een intentieverklaring te tekenen waarin deze aangeeft dat hij de Wajonger bij gebleken geschiktheid in dienst zal nemen voor tenminste het gelijke aantal uur als gedurende de proefplaatsing en een overeenkomst zal aanbieden met de minimale duur van zes maanden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *