De Praktijkbegeleiders BV

Werkgevers

Wanneer u als werkgever belangstelling heeft voor werken met een Wajonger (UWV) en/of kandidaat uit de Garantiebanen doelgroep (Gemeente) of wellicht al een Wajonger en/of een kandidaat uit de Garantiebanen doelgroep hebt gesproken, kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u telefonisch of op locatie komen informeren over wat wij voor u kunnen betekenen. Wij zijn op de hoogte van alle relevante regelgeving. Wij informeren u over de mogelijk in te zetten re-integratie instrumenten zoals daar zijn UWV proefplaatsing, loondispensatie, no-riskpolis en uiteraard over de inzet van jobcoaching. Wij leveren de aanvraagformulieren, vullen deze met u en de Wajonger/ kandidaat Garantiebanen regeling samen in en zorgen er met u voor dat deze bij het UWV terechtkomt.

Werkgevers bieden wij graag- en kosteloos aan om vacatures binnen uw organisatie voor u in te vullen. In een gesprek met u brengen wij uw functie-omschrijving in kaart. Vervolgens zetten wij ons in om uw wensen te matchen met een van onze kandidaten. Wanneer wij binnen ons bestand niet over een passende kandidaat beschikken gaan wij binnen ons netwerk voor u op zoek. Wij informeren u – afhankelijk van uit welke doelgroep dat kandidaat komt – over de beschikbare re-integratie-instrumenten en begeleiden u bij de aanvraag hiervan.  Hiermee geeft u daadwerkelijk invulling aan de veel benoemde, maar te weinig in praktijk gebrachte term, MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

UWV/Gemeente proefplaatsing;
Het UWV en Gemeenten bieden de gelegenheid om voor een periode van één of maximaal twee maanden (afhankelijk van de betreffende kandidaat) met behoud van uitkering bij een werkgever op proef te komen werken. Gedurende deze periode geldt voor de werkgever geen betalingsverplichting en blijft de Wajonger/kandidaat Garantiebanen doelgroep – indien daar sprake van is – recht behouden op diens uitkering vanuit het UWV of de Gemeente. Werkgever dient een intentieverklaring te tekenen waarin deze aangeeft dat hij de Wajonger/kandidaat Garantiebanen doelgroep bij gebleken geschiktheid in dienst zal nemen voor tenminste het gelijke aantal uur als gedurende de proefplaatsing en een overeenkomst zal aanbieden met de minimale duur van zes maanden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *