De Praktijkbegeleiders BV

PGB begeleiding

Heb je behoefte aan begeleiding voor allerlei uiteenlopende dagelijkse dingen? Ook dan kun je bij De Praktijkbegeleiders terecht. Wij kunnen met jou een plan maken en bieden jou de begeleiding die je denkt nodig te hebben. We helpen je je leven (weer) te organiseren, omgaan met vrienden, familie, financiën, maar ook bijvoorbeeld koken en zelfstandig wonen.

Er is een groot verschil tussen jobcoaching en PGB begeleiding. Jobcoaching heeft betrekking op alles dat met werk te maken heeft en PGB-begeleiding kan juist worden ingezet voor alle zaken waar een jobcoach niet voor ingezet kan/mag worden.

Door onze jarenlange ervaring met het werken met mensen met een beperking – verstandelijk, psychisch, lichamelijk of een combinatie daarvan – en onze ervaring in diverse woonvormen voor mensen met een beperking zijn wij goed in staat gebleken om mensen ook begeleiding te bieden in zaken die niet (direct) met werk te maken hebben.

Neem daarover contact met ons op. Een coach van De Praktijkbegeleiders biedt begeleiding bij de PGB-aanvraag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *